nervová soustavaFyziologie
Systema nervorum, nervstvo – soustava buněk (neuronů) specializovaných na tvorbu a přenášení vzruchů. Některé z nich vytvářejí biologicky aktivní látky, například hormony, biogenní aminy, peptidy. Nejjednodušší typ nervové soustavy je vyvinut u láčkovců – tj. difúzní nervová soustava. Počínaje červy je vytvořena nervová soustava se zauzlinou čili gangliem v přední části těla. Nervová soustava hmyzu tvoří centrální, periferní a sympatický systém. Centrální soustava sestává z nadjícnové zauzliny (mozku, ganglion supraoesophagiale), složené z předního mozku (protocerebrum), středního mozku (deutocerebrum) a zadního mozku (tritocerebrum), z podjícnové zauzliny (ganglion suboesophagiale), složené ze tří částí, a ze zauzlin břišní nervové pásky (ganglia). Nervy periferní soustavy přivádějí vzruchy do centrálního systému a přenášejí jeho impulsy k výkonným orgánům. Sympatický systém inervuje vnitřní orgány hmyzu. Nejdokonalejší nervovou soustavu mají obratlovci, zejména ptáci a savci. Základem nervové soustavy obratlovců je nervová trubice, původem z neuroektoblastu, s centrálním kanálkem, neurocélem. Topograficky i funkčně se nervová soustava u obratlovců dělí na centrální nervovou soustavu (CNS, tj. mícha a mozek), periferní (tj. obvodové nervy) a útrobní (vegetativní), která inervuje útroby a pracuje nezávisle na vůli organismu. Tvarové a funkční změny, k nimž došlo během evoluce obratlovců, se nejvýrazněji projevují na stavbě mozku. Složité typy nervové soustavy se skládají z hierarchicky uspořádaných center navzájem propojených svazky nervových vláken, zajišťujících přenos údajů z receptorů do centrální nervové soustavy a přenos instrukcí z centrální nervové soustavy do svaloviny a orgánů, tj. do periferie organismu. Nejvyšší vývojový stupeň u obratlovců včetně člověka představuje tzv. trubicová nervová soustava. Je uložena na hřbetní straně těla v lebce a páteři (nervstvo centrální). Prostřednictvím nervů je spojena s ostatním organismem (nervstvo periferní). Viz také mozek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: člověk, difúzní nervová soustava, dystonie, neobehaviorismus, nervismus, paměť, podmiňování, pohlavní cyklus, prodloužená mícha, učení, vštípivost, vývoj psychiky, zárodečné listy.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: