evoluceBiologie

[Latina], vývoj v nejobecnějším smyslu, proces postupného zdokonalování živé hmoty a forem života, směřující od jednoduchých organismů ke stále složitějším, od nižších k vyšším. Vrcholí vývojem člověka jako živočišného druhu. Ačkoliv evoluce jako vývojová změna různého druhu probíhá i v neživé přírodě, úžívá se termín evoluce nejčastěji k označení mnohostranného vývoje biologických systémů. Na ně a na oblast historické společnosti se především vztahuje rozdíl mezi progresívní evolucí, která vede k větší složitosti, diferenciaci a vyššímu stupni organizace systému, a regresívní evolucí neboli regresem. Evoluce je neustálý a nevratný proces změn, projevující se neustávajícími přeměnami genetické struktury populací organismů v interakci s měnícím se prostředím. Zahrnuje všechny historické události – změny, štěpení, vznik a zánik vývojových linií organismů od vzniku života na zemi. Této evoluci předcházela evoluce prebiotická. Navazuje na ni evoluce kulturní. Rozlišuje se mikroevoluce, tj. vznik druhů, nebo makroevoluce tj. vznik a vývoj vyšších taxonů. Viz také fylogeneze,makroevoluce,mikroevoluce,ontogeneze.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: anatomie, Anaximandros z Mílétu, Charles Bonnet, divergence, embryologie, etologie, gradualismus, John Lubbock, makromutace, mikromutace, nervová soustava, trávicí trubice, trávicí ústrojí, vývoj, Základní nika, zrání.