anatomieLékařství / Anatomie / Zoologie / Chirurgie

Nauka o stavbě živočišného nebo lidského těla, poloze a stavbě jeho částí a orgánů. Studiem zdravého těla se zabývá anatomie normální, která probírá stavbu těla podle orgánových soustav (anatomie soustavná, systematická) nebo podle krajin těla (anatomie topografická). Na anatomii topografickou navazuje anatomie klinická (chirurgická, rentgenologická). Stavbu těla různých živočichů a člověka sleduje anatomie srovnávací. Ta je společně s embryologií a paleontologií nepostradatelná pro studium evoluce živočichů a jejich orgánových soustav. Znaky lidských populací studuje anatomie antropologická. Chorobnými změnami orgánů a tkání se zabývá anatomie patologická. Původní metodou anatomie je pitva, tj. rozřezávání a preparace těl. Anatomie je jedním z nejstarších odvětví lékařství. Za zakladatele novodobé anatomie se pokládá A. Vesalius. Mezi významné české anatomy se řadí: J. Prochaska, V. A. Bochdalek, J. Janošík, K. Wiegner, L. Borovanský. Anatomie používá mezinárodní názvosloví (nomina anatomica).Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 5. 2023
Autor: -red-

Odkazující hesla: akarologie, antropologie, biologie, Giovanni Battista Morgagni, Karel Weigner, lékařství, Ludwig Freund, morfologie, topografická anatomie, zoologie.