karotenoidy[Řečtina], barviva polyenová – skupina alifatických a alifatickocyklických isoprenoidů se 40 uhlíkovými atomy a konjugovanými dvojnými vazbami, které způsobují barevnost. Žlutá, oranžová až červená barviva obsažená v rostlinném i živočišném materiálu. Jsou rozpustná v organických rozpouštědlech a tucích. Žluté kartenoidy jsou přítomny například v zelených listech rostlin (žluté zbarvení listů), v másle. Červené například v peří exotických ptáků, mají je i raci a humři. Některé z nich jsou provitamíny A. V rostlinách se kartenoidy nalézají v chloroplastech na thylakoidních membránách, kde spolu s chlorofyly a bílkovinami tvoří komplexy, které jsou receptorem světelné energie v procesu fotosyntézy. Ke kartenoidům patří hlavně karoteny, violaxanthin, lutein, zeaxanthin a rhodopsin.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 9. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: chromoplasty, Halobacterium, isoprenoidy, krocetin, Lykopen, mevalonová kyselina, Paul Karrer, polyeny.