rekombinaceGenetika
Genetika, nové uspořádání alel vzájemně vázaných genů, které leží v témže chromozómu potomstva křížence, a to ve srovnání s jeho rodiči; vzniká procesem crossing-overu. Rekombinace intergenová je nové uspořádání mezi geny ležícími na různých lokusech. Rekombinace intragenová je nové uspořádání mezi oblastmi téhož genu. Rekombinace mitotická je nové uspořádání při náhodném uplatnění mitotického crossing-overu. Rekombinace nemeiotická je uspořádání, které není důsledkem meiotického crossing-overu. Rekombinace parasexuální je nové uspořádání při parasexuální hybridizaci či parasexuálních procesech u bakterií.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Batesonovo číslo, genetika virů, genové inženýrství, inserční sekvence, parasexualita.

Reklama: