inserční sekvenceJev, při němž se mobilní část deoxyribonukleové kyseliny (DNA), tj. několik set nukleotidových párů, přemisfuje z jednoho místa na jiné místo téhož nebo různého genomu. Může být příčinou jeho reorganizace (speciální rekombinace, transpozice, delece, inverze i fúze dvou genomů). Viz také sekvence

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 2. 10. 2006
Autor: -red-