inverzeGenetika
genetika inverze chromozómová, oddělení, převrácení o 180° a následné znovuzabudování některé z vnitřních (interkalárních) oblastí chromozómu; jeden z typů mutačního poškození chromozómů. Inverze je příčinou vzniku obráceného pořadí genů na chromozómu. Pericentrická inverze zahrnuje oblast centromery, v heterozygotním stavu brání synapsi homologických chromozómů a zabraňuje tak rekombinaci genů procesem crossing-overu. Paracentrická inverze oblast centromery nezahrnuje. Inverze jsou významným mutačním zdrojem evoluční variability organismů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 10. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: inserční sekvence, smyčka.