parasexualitaGenetika, soubor procesů, kterými může u bakterií nebo u hub docházet k rekombinaci a segregaci alel bez uplatnění meiózy. Kombinace, rekombinace a segregace alel jsou u vyšších organismů vázány na sexuální rozmnožování. Charakteristické stupně parasexuálních procesů se souhrnně označuje jako parasexuální cyklus: heterokaryoze, heterozygotní diploidie, mitotický crossing-over, postupná haploidizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 29. 1. 2007
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: