crossing-overGenetika
[Krosing ouvr, angličtina], cytogenetika, proces vzájemné výměny částí nesesterských chromatid mezi homologickými chromozómy v profázi prvního meiotického dělení buněčného jádra. Ke crossing-overu dochází na chromozómech ve stadiu tvorby bivalentů mechanismem zlomu a znovuspojením odlomených části chromatid. Crossing-over je podkladem rekombinací genů, umístěných v chromozómech. Crossing-over vzniká náhodně v kterékoli oblasti chromozómu a v rámci jednoho páru homologických chromozómů může proběhnout zároveň několik crossing-overů. Nerovnoměrný crossing-over je důsledkem chybné prostorové synapse oblastí homologických chromozómů. Řídce dochází ke crossing-overu i při mitóze (crossing-over mitotický, crossing-over somatický).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: blokáda, koeficient, mapování genetické, parasexualita, párování, rekombinace, rekombinanta, rekon, síla genové vazby.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: