mapování genetickéRozbor vazbových vztahů mezi různými geny v souboru potomstva ze zpětného křížení, umožňující sestaveni chromozómové mapy. Na relativní vzdálenosti mezi vzájemně vázanými geny na chromozómu lze usuzovat podle četností rekombinovaných jedinců, a to podle pravděpodobnosti, se kterou mezi geny dochází ke crossing-overu. U bakterií se sleduje časový průběh postupného přenosu genů bakteriálního chromozómu z jedné bulíky do druhé při bakteriální konjugaci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 10. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: