chromatidaGenetika
[Chromatýda, řečtina], genetika, podélná polovina chromozómu v období pozdní interfáze, profáze a metafáze dělení buněčného jádra, kdy každý chromozóm je zdvojenou strukturou, tvořenou párem identických sesterských chromatid. V anafázi se chromozómy podélně rozštěpují za vzniku jednochromatidových, tzv. dceřiných chromozómů. Opětovné párové chromatidové uspořádání chromozómů vzniká reduplikací složek dceřiných chromozómů v interfázi. Viz také mitóza.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 20. 7. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: chiasma, chromonema, chromozóm, crossing-over, metakineze, non-disjunkce, polyténie, terminalizace chiasmat, translokace, zlom chromatidový.