suprese[Latina], potlačení, genetika, suprese fenotypová je úplná nebo částečná obnova původního mutantního fenotypu na normální, fenotypově nemutantní stav; dochází k ní obvykle uplatněním nějaké další, sekundární mutace. Při supresi intergenové je sekundární mutací postižen jiný gen než ten, jehož mutačním poškozením vznikl původní mutantní fenotyp. Suprese intergenová je důsledkem následné mutace v témž genu, v jiném mutačním místě téhož genu. Suprese informační je podmíněna následnou mutací, pozměňující sled nukleotidů v antikodónu tRNA, a tím i tzv. přesnost čtení genetického kódu při translaci.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 8. 9. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: