kříženíPáření jedinců různých populací, například linií, plemen, druhů. Podle toho se rozeznává křížení meziliniové, meziplemenné a mezidruhové. Při křížení dochází k biologickému jevu označovanému jako heteroze (hybridní síla), ktery se projevuje vyšší životní zdatností, a proto i vyšší užitkovostí produktů křížení, tj. kříženců (hybridů) Křížení se dělí na křížení pozměňovací jehož účelem je získání kvalitnějších zvířat pro další produkci, a křížení užitkové, jehož cílem je produkce užitkových zvířat, která se již nepoužívají k reprodukci, jako například finální hybridi v chovu prasat nebo drůbeže. Křížení pozměňovací zahrnuje křížení zušlechťovací, při kterém se zušlechťované původní plemeno zlepšuje křížení s plemenem zušlechťujícím. V tomto případě se rozeznává tzv. přilití krve (jednorázové použití zušlechťujícího plemene) a křížení meliorační (několikeré použití zušlechťujícího plemene). Dále je to křížení kombinační, při kterém kombinací několika plemen vzniká plemeno nové, a konečně křížení převodné, při němž se postupem generací převádí méně užitkové domácí plemeno na plemeno jiné, výkonnější. Křížení užitkové zahrnuje křížení jednoduché, zpětné, střídavé a rotační, přičemž může mít diskontinuitní či kontinuitní formu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 8. 2000
Autor: -red-

Odkazující hesla: heterospermie, párování.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: