panmixieGenetika
[Řečtina + latina], genetika princip allogamického rozmnožování se stejně pravděpodobným oplozením kteréhokoli člena populace kterýmkoli jiným členem, tj. princip zcela náhodného výběru partnerů. Při panmixii se z generace na generaci nemění genotypové složení populace. Viz také Hardyho-Weinbergův zákon.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: párování.