fázeBiologie
Biologie – a) časový úsek při nepřímém dělení jádra buňky: profáze, metafáze, anafáze, telofáze a interfáze. Viz také mitóza; b) časový úsek v buněčném cyklu: fáze mitotická (M), postmitotická (G,), syntetická (S) a premitotická (Gz); c) úsek životního cyklu pohlavních organismů: fáze diploidní (diplofáze) a fáze haploidní (haplofáze); d) fáze růstová, období růstu v individuálním vývoji vyšších rostlin; e) jedna z etap opakující se proměny biologického druhu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: