bunyaviryGenetika

[Podle místa prvotní izolace v Ugandě], obalené viry s genetickým materiálem ve třech molekulách jednovláknité RNA. Množí se v cytoplazmě buněk obratlovců i bezobratlých (členovců). Řada virů z této čeledi byla původně řazena mezi arboviry. Jsou přenášeny vektory (komáry, klíštaty, tropickými komáry): Většina bunyavirů způsobuje u svých hostitelů latentní infekce, některé mohou vyvolat onemocnění, například krymskou hemoragickou horečku, kalifornskou encefalitidu.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Reklama: