retroviryZoologie

[Anglicky reverse transcriptase, reverzní transkriptáza], obalené viry obratlovců z čeledi Retroviridae, s genetickou informací v jednovláknité RNA, složené ze dvou podjednotek. Jejich enzym (reverzní transkriptáza) umožňuje, aby při rozmnožovacím cyklu byla genetická informace z RNA zpětně přepsána na DNA (provirus), jež se včleňuje (integruje) do hostitelské DNA. Virus se pak spolu s buněčným genetickým materiálem množí a buňka jeho přítomnost přežívá. Nejčastějším efektem retrovirů je nádorová transformace postižené buňky. Buď retrovirus ukončí celý rozmnožovací cyklus a tvoří infekční virové částice, nebo virový genóm je v buňce pouze zachován a nedochází k tvorbě virových částic (virogenie). Za určitých podmínek však může být tento skrytý genóm indukován k tvorbě infekčních virových částic. – Retroviry se dělí na podčeledi Oncovirinae, zahrnující viry vyvolávající zejména leukémie a sarkomy u zvířat; Gentivirinae, původce nervového onemocnění ovcí (vism). Od září 1985 je zařazen mezi lentiviry i virový původce komplexního onemocnění člověka, označuje se jako A. I. D. S. (Acquired Immunodeficiency Syndrome, syndrom získané imunitní nedostatečnosti); Spumavirinae, způsobující celkové infekce bez klinických příznaků. – Virový genóm virů podčeledi Oncovirinae může být trvale integrován v somatických i pohlavních buňkách některých obratlovců. K tomuto stavu došlo virovou infekcí v průběhu fylogeneze. Tato forma existence retrovirů je známa pod názvem endogenní viry, přičemž její biologický význam není dosud objasněn. Viz také endogenní viry; onkogenní viry.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 26. 11. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: endogenní viry, provirus, syndrom získané imunologické nedostatečnosti, transkriptasa reverzní, virogenie.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: