reoviryMikrobiologie
[Anglicky respiratory – dýchací, enteric – střevní, orphan – sirotek], neobalené viry z čeledi Reoviridae, s genetickou informací v dvouvláknité, lineární RNA složené z deseti až dvanácti segmentů. Rozmnožují se v cytoplazmě buněk, hostiteli jsou obratlovci, bezobratlí, ale i rostliny. Některé potřebují k přenosu vektory (komáři, klíštata, moskyti). Izolovány hlavně z horních cest dýchacích a stolice člověka, domácích i divoce žijících zvířat. Původci například klíšťové koloradské horečky u lidí (orbiviry), průjmového onemocnění dětí a telat (rotaviry), u hmyzu cytoplazmatické polyedrie, u rostlin působí například zakrslost rýže a drsnou zakrslost kukuřice.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 30. 10. 2006
Autor: -red-