sérovarSérotyp – schopnost mikroorganismu (bakterie, viru) reagovat (aglutinovat) s protilátkou zaměřenou jen proti témuž antigennímu typu. Většina druhů bakterií má své sérovary. Na základě povrchové antigenity mikroorganismů se provádí tzv. sérotypizace.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 6. 2006
Autor: -red-

Reklama: