virózyFyziologie
[Latina], skupina specifických infekčních onemocnění lidí, zvířat a rostlin vyvolaných viry. V organismu se viry chovají jako patogeny pro svoji schopnost rozmnožit se v jeho buňkách a tím poškozovat jeho tkáně, popřípadě orgány. – U rostlin se virózy projevují hlavně skvrnitostí, žloutnutím, svinováním listů, zakrnělým růstem, popřípadě odumřením tkáně. Virózy se přenášejí orgány vegetativního množení (hlizami, rouby) a savým hmyzem (mšicemi, křísy, plošticemi). Virózy působí značné hospodářské škody hlavně na bramborách, tabáku, zelenině a na ovocných stromech. Specifická ochrana před virózami se provádí šlechtěním a výběrem odrůd odolných proti virům. – V procesu virové infekce u člověka a zvířat hraje velmi důležitou úlohu sám organismus, do kterého virus vnikl. Poznáni patogeneze virové nákazy je základem diagnostické, epidemiologické a imunologické praxe. Rozmnožování virů v buňkách organismu a cesty jejich šíření v těle jsou různorodé, kolísají kvalitativně i kvantitativně i při infekci organismu týmž druhem viru. Virus se v organismu setkává s mnoha reakcemi, které mají obranný charakter a nespecifický nebo specifický protivirový účinek. Z poznání patogenetického procesu a studia imunitních reakcí organismu vyplynula významná preventivní opatření proti virovým nákazám: očkování (vakcinace) inaktivovanými viry nebo jejich subjednotkami a očkování oslabenými viry.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 16. 8. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: viry.

Reklama: