virionFyziologie
[Latina], virová částice – strukturální, subcelulární, většinou ultramikroskopická kompletní jednotka viru s typickou strukturou. Velikost v. je 10–300 nm. Virion je složený z nukleové kyseliny (DNA nebo RNA) obklopené strukturálními bílkovinnými jednotkami, tzv. kapsomerami, souborně označovanými kapsid. Nukleová kyselina spolu se svým kapsidem se nazývá nukleokapsid. Nukleokapsid může být obalený nebo neobalený. Obal je tvořený lipidovou dvouvrstvou, polysacharidy a bílkovinami. Bílkoviny obalu jsou kódovány virovou genetickou informací, ale mohou být mezi ně včleněny i struktury buněčné membrány hostitelské buňky. Forma nukleové kyseliny (počet vláken a způsob jejich uspořádánf), relativní molekulová hmotnost a percentuální obsah nukleové kyseliny, tvar virionu, symettie nukleokapsidu, hostitel a vektor a existence obalu jsou důležitými taxonomickými měřítky používanými v klasifikaci virů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 9. 2002
Autor: -red-

Odkazující hesla: virové antigeny, viry.