MicromonosporaMikrobiologie
Rod grampozitivních, převážně aerobních vláknitých bakterií z čeledi Micromonosporaceae, řazených mezi aktinomycety a příbuzné organismy. Je známo 16 druhů. Jako typová je uváděna nepatogenní Micromonospora chalcea, vyskytující se v půdě, ve vzduchu a ve vodních zdrojích.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Reklama: