kultivaceMikrobiologie
Mikrobiologie – způsob pěstování (rozmnožování) mikroorganismů za umělých (laboratorních) podmínek. Podmínky, které mikroorganismy ke svému množení potřebují, jsou například kultivační půda s příslušnými živinami, vlhkost prostředí, teplota, pH, přítomnost popřípadě nepřítomnost kyslíku. Jako kultivační půda (médium) se používá prostředí jednak přirozené nebo umělé a jednak tekuté, polotekuté nebo pevné. Kultivace se provádí v termostatu, nejčastěji při 37°C (pro bakterie mezofilní), výjimečně při 4°C – 10°C (pro bakterie psychrofilní) a nad 50°C (pro bakterie termofilní). Podle provedení se rozlišuje kultivace statická, kdy buňky rostou ve vztahu k živinám a metabolitům, dále kultivace submersní (hloubková), kdy jsou prostředí dlouhodobě promíchávána, respektive provzdušňována (fermentační tanky), a kultivace kontinuální, kdy je růst bakterií umožňován dlouhodobě ve stálém stavu (automatické přivádění živin a odčerpávání metabolitů), aby byly bakterie neustále v logaritmické fázi růstu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 14. 12. 2019
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: