pHVodíkový exponent – míra kyselosti vodného roztoku; záporně vzatý dekadický logaritmus aktivity a oxoniových iontů (méně přesně koncentrace vodíkových iontů) pH= – log a(H3O+). Čistá voda je neutrální a při 25°C je její pH 7, pH<7 označuje kyselý, pH>7 alkalický roztok. pH se odhaduje pomocí barevných indikátorů a měří se potenciometricky skleněnou elektrodou.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 8. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: alkalická reakce, alkalita látky, alkalofilní, Eh-pH-diagramy, euryiontní, iontový součin, kalcifyt, koroze sirovodíkem, kultivace, kyselost látky, L-formy bakterií, neutrofilní, Niels Janniksen Bjerrum, okyselení jezer, slepá titrace, Soren Petr Lauritz Sorensen, stenoiontní, voda.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: