koroze sirovodíkemMetalurgie, vznik korozních lomů při kombinovaném působení tahových pnutí a korozního prostředí obsahujícího sirovodík – hydrogensulfid (H2S). Na vznik koroze sirovodíkem má vliv řada faktorů, zejména složení a struktura materiálu a jeho mechanické vlastnosti, stav napjatosti, pH prostředí a koncentrace H2S, teplota, doba působení.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 11. 4. 2016
Autor: -red-