iontový součinK, autoprotolytická konstanta, iontový produkt – veličina vystihující rovnovážný stav v polárních rozpouštědlech, ve kterých probíhá v malé míře vlastní protolýza (autoprotolýza), tj. výměna protonu (vodíkového kationtu) mezi dvěma identickými molekulami rozpouštědla SH: 2SH ↔ SH2+ + S-. Nejvýznamnějším případem iontového součinu je voda: 2H20 ↔ H3O+ + OH-. Rovnovážný stav této reakce je vystižen iontovým součinem, tj. součinem rovnovážných koncentrací (přesněji aktivit) vznikajících iontů KSH = [SH2+] [S-], pro vodu KV = [H3O+] [OH-]. Při 25 °C je KV = 10-14 nebo v logaritmickém tvaru (viz pH): pKV = pH + pOH = 14.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: