perská říšeStáty / Starověk
Starověký stát s centrem na území dnešního Íránu existující v období let 550 až 331 př.n.l., založen dynastií Achajmenovců. Vznikl po porážce médské říše. Postupně byla připojena Lýdie, maloasijské pobřeží s řeckými osadami, roku 538 porazila perská říše Babylónii a v roce 525 se zmocnila Egypta. Neúspěch v řecko-perských válkách v letech 490–449 př.n.l., vnitřní rozbroje (pokus Kýra mladšího za pomoci řeckých žoldnéřů uzurpovat moc) a růst moci satrapů vedl k oslabení perské říše, která nedokázala čelit Alexandru Velikému a roku 331 př.n.l. jím byla podmaněna.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: aramejská literatura, aramejský jazyk, Ardašír I., Arménie, Baktrie, baktrijské výtvarné umění, Baku, Ekbatana, Elam, elamské výtvarné umění, Foinikie, íránské výtvarné umění, Jan Rypka, královský mír, Peršané, Šáhpuhr I., Samos, Süleyman I. Kanuni, trácké výtvarné umění, Turecko, turkický kaganát.