Alexandr VelikýBiografie / Antické Řecko / Šlechta / Vojenství

*356 – †323 př.n.l., makedónský král od roku 336. Pokračoval v dobyvačné válce Filipa II., kterou orientoval pro upevnění makedónské nadvlády nad Řeckem proti obrovské, ale vnitřně slabé Perské říši. Roku 334 př.n.l. rozbořil Théby a zahájil boj s Persií vítězstvím u Graniku (u Helespontu). Roku 333 porazil perského krále Dareia III. u Issu (v Kilikii), roku 332 obsadil Egypt a po vítězství u Gaugamél (v Asýrii) roku 331 dobyl zbytek perské říše. V roce 327 táhl do Indie. Od roku 324 začal organizovat svou říši s uplatněním západních i východních principů. Říše se po jeho smrti rozpadla na státy diadochů.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 23. 1. 2022
Autor: -red-

Odkazující hesla: Afghánistán, Alexandr, Alexandr, Alexandrie, Antigonos I. Monofthalmos, Antipatros, Aristotelés ze Stageiry, Arménie, Baktrie, baktrijské výtvarné umění, Damašek, diadochové, Etemenanki, Eumenés z Kardie, Filip II. Makedonský, Foinikie, Gandhára, gordický uzel, Gordion, Héfaistion, Herát, Irák, Írán, Issos, Kallisthenés z Olynthu, Kassandros, Kleitos, korintský spolek, lamijská válka, Lýsippos, Makedonie, Paňdžáb, Perdikkás, perská říše, Ptolemaios I. Sótér, Pyrrhon z Élidy, Řecko, Roxana, Seleukovci, seleukovská říše, Severní Makedonie, střední Asie, Súzy, Thévai, Trogus Pompeius, Turkestán, Tyros, Vištáspa.

Reklama: