helénismusAntické Řecko

[Helényzmus, řečtina], ekonomicko-sociální a kulturní období starověku, začínající v 2. polovině 4. století př.n.l. nastolením hegemonie Makedonie v Řecku a dobytím perské říše makedonským a řeckým vojskem Alexandra Velikého. Výboje Alexandra Velikého přispěly k vytvoření nového typu státu, ve kterém se uplatňovaly západní i východní společenské principy. Jeho oporou byla autonomního města, zakládaná po celém Předním východě, a vojensky silná královská moc. Po smrti Alexandra Velikého vznikla soustava helénistických států. Nejvýznamnější byly ptolemaiovský Egypt, říše Seleukovců v Asii a Makedonie pod panstvím Antígonovců, dále baktrijské království, pergamská říše, aitólský a achajský spolek aj. Nové společenské podmínky s sebou přinesly rozšíření odborných a technických znalostí a nový rozkvět umění, jehož základem byla řecká kultura. Ve 2.-1. století př.n.l. byly helénistické státy postupně ovládnuty Římem, avšak kulturní i politické tradice helénismu působily i v podmínkách římské říše.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 4. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: antická metrika, antika, arabská literatura, artemísion, Délos, etruské výtvarné umění, helénistické výtvarné umění, Johann Gustav Droysen, Kyrenaika, Lýkie, Lýsippos, osud, přísaha, řecké antické divadlo, řecké antické výtvarné umění , římské výtvarné umění, Sidón, Sikyón, skytsko-sarmatské výtvarné umění, Terra Mater.