KyrenaikaCyrenaika – historické území ve východní Libyi. Jméno Kyrenaika pochází od řecké osady Kyréné, založené zde v 7. století př.n.l. V období helénismu se stala součástí říše Ptolemaiovců, od roku 96 př.n.l. byla pod vládou Říma, od roku 74 n.l. římskou provincií, od 5. století součástí byzantské říše. Ve 40. letech 7. století dobyta Araby, v 16. století Turky, v 19. století zde vznikl emirát Barka, podřízený svrchovanosti tureckého sultána. Za italsko-turecké války v letech 1911-1912 byla částečně obsazena italskými vojsky a prohlášena italskou kólonií. Italským kolonizátorům se však podařilo ovládnout jen pobřežní oblast a roku 1919 byli nuceni uznat autonomii Kyrenaiky. Teprve v nové válce v letech 1922-1928 ovládli celé její území a roku 1929 je spojili s Tripolskem a Fezzánem v kolonii Libyi. Za 2. světové války zde v letech 1941-1943 probíhaly boje mezi italsko-německými a Britskými vojsky. V letech 1943-1951 byla Kyrenaika pod britskou vojenskou správou, v letech 1951-1963 se stala jednou ze tří provincií Libye.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 5. 4. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Amr ibn al-Ás, italsko-turecká válka, Libye, Tripolsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: