italsko-turecká válkaTripolská válka – koloniální válka vedená v letech 1911-1912 italskými imperialisty proti osmanské říši s cílem uchvátit její severoafrické državy Tripolsko a Kyrenaiku. Pod záminkou ochrany italských zájmů v severní Africe vyhlásila Itálie 29.9.1911 (po předchozím ultimátu) válku Turecku a zahájila vojenské operace. V říjnu 1911 obsadily italské jednotky všechna větší pobřežní města v Tripolsku a Kyrenaice, při pokusu proniknout do vnitrozemí narazil však italský expediční sbor, využívající i pomoci letadel (první vojenské použití v historii), na odpor arabských kmenů, který jeho postup na delší dobu zastavil. V dubnu 1912 ostřelovalo italské loďstvo turecké pevnosti v Dardanelách a v květnu 1912 obsadilo souostroví Dodekanesos. Hrozící válka s balkánskými zeměmi přiměla Turecko v červenci 1912 k vyjednávání s Itálií. 18.10.1912 podepsaly obě strany mírovou dohodu v Ouchy (předměstí Lausanne), jíž Turecko odstoupilo Itálii Tripolsko a Kyrenaiku a zavázalo se stáhnout odtud svá vojska, Itálie pak slíbila vyklidit souostroví Dodekanesos, avšak svůj závazek nedodržela.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 18. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: Kyrenaika, Lausanne, Tripolsko.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: