Damašek

MapaMěsta a obce / Hlavní města

Arabsky Dimašk aš-Šám – geografie, historie, hlavní město Sýrie i stejnojmenného mohafazatu na východním úpatí Antilibanonu. 4,5 milionu obyvatel (údaj z roku 2004). Politické, hospodářské a kulturní středisko státu. Průmysl potravinářský, textilní, stavebních hmot, cementárenský. Veletrhy. V okolí zelinářství a ovocnářství. Dopravní křižovatka, letiště. Národní muzeum a knihovna. Hudební akademie. Univerzita (založena roku 1923) a jiné vysoké školy. Akademie (založena roku 1919), vědecko výzkumné ústavy. První zprávy o Damašku jsou ze 16. století př.n.l., v 11.–8. století př.n.l. byl centrem městského státu, od roku 732 př.n.l. se postupně stával součástí Asýrie, Novobabylónské říše, říše Achajmenovců, Alexandra Velikého, Seleukovců (312–64 př.n.l.), římské říše. Od konce 4. století n.l. pod byzantským vlivem. Roku 635 byl dobyt Araby, v letech 661–750 se stal hlavním městem chalífátu. Od 7. století nastal rychlý rozvoj, Damašek byl jedním z hlavních center raného křesťanství a rané islámské kultury. Po přenesení hlavního města chalífátu do Bagdádu (762) se město stalo hlavním městem provincie Damašek. V 9.–13. století v Damašku postupně vládli Túlúnovci (9. století), Fátimovci (10.–11. století), Seldžukové (2. polovina 11. století), Ajjúbovci (12.–13. století), Mamlúkové (1260–1516). Za Mamlúků byl Damašek centrum obchodu (karavany) a řemesel, nastal kulturní rozkvět. V letech 1516–1918 se město stalo součástí osmanské říše, v letech 1920–1943 administrativní centrum mandátního území Sýrie, od roku 1943 hlavní město Sýrie. Zachováno velké množství památek ze starověku i středověku: řím. hradby, umajjovská mešita (8. století), paláce a mešity z 12. až 13.století.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 9. 2021
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aramejci, damašek, Núr ad-Dín, SANA.
Reklama: