ElamStarověk
Starověký stát na území jihozápadního Iránu s hlavním městem Súzy. Elamité byli neznámého původu a měli vlastní písmo, používané ve 3. tisíciletí př.n.l. Od konce 3. tisíciletí př.n.l. užívali klínové písmo. Historie Elamu je spjata s dějinami Mezopotámie. Král Chita (polovina 23. století př.n.l.) uzavřel mírovou smlouvu s Narámsínem. Elamité spolu s Aramejci vyvrátili III. dynastii urskou a ovládli na čas jih Sumeru. Ve 12. století př.n.l. dobyl Elam Babylónii (kořistí mj. Chammurabiho stéla). Moc Elamu klesala a v roce 646 př.n.l. dobyl Aššurbanipal Súzy. Po pádu Asýrie se Elam stal součástí Babylónie a od roku 539 př.n.l. perské říše.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: Írán, Kasité, klínové písmo, Larsa, Maništusu, Nabukadnesar I., Sargon I. Akkadský, Sargon II., Šulgi, Súzy, Urnammu.