íránské výtvarné uměníOd 5. tisíciletí př.n.l. neolitické kultury s tzv. pestrou keramikou, později drobné terakotové figurky, řezba a šperky. Od 4. tisíciletí bylo iránské umění v těsném vztahu s mezopotámským uměním (elamské umění). Ve 2. tisíletí se rozvíjelo umění horských kmenů souvisící s eurasijským zvěrným stylem (luristánské bronzy). V 1. tisíciletí se formovalo umění médské a perské říše, vycházející z mezopotámského urbanismu a reliéfního umění. Achaimenovské dvorské umění, ovlivňované uměním Urartu a řecké oblasti, rozvíjelo v architektuře věžovité a stupňovité kultovní stavby a skalní hroby (Nakše-Rustam), městskou a palácovou architekturu (Pasargady, Persepolis, Suzy), zejména reprezentativní typ kvadratické sloupové audienční síně s monumentálním vstupním schodištěm (apadana), zdobené reliéfními orthostaty (bysta Ahura Mazdy na okřídleném disku, ceremoniální scény, lovecké výjevy, procesí poddaných národů), zoomorfními hlavicemi (býk, kůň), portály s monumentálními plastikami lamassu. Sochařství reprezentují skalní reliéfy (Behistún), umělecké řemeslo, toreutika, zlatnictví, inkrustace a email. Po helénistickém období doznívajícím v řecko-baktrijské oblasti formovalo se od 2. poloviny 3. století př.n.l. parthské umění, navazující na achaimenovské a helénistické tradice a oživující eurasijské umění zvěrného stylu. Palácová architektura (Ktésifon, Hatra, Merv) je obohacena motivem ívánu (z jedné strany otevřené klenuté vstupní haly) odvozeným z apadany, barevnými štuky a glazovanými terakotami, ornamentální, malířskou a mozaikovou výzdobou interiérů. Sochařství přechází od profilu ke strnulému frontálnímu zobrazení (antropomorfní sarkofágy, panovnické jezdecké portréty, triumfální mithraistické náměty, skalní reliéfy). Sásánovské umění rozvíjelo zejména kopulovou architekturu s barevnými prvky a dekorativními vlysy a umělecké řemeslo (gobelínové techniky, kobaltové glazury, email). Íránské výtvarné umění výrazně ovlivnilo islámskou architekturu (íván jako vstupní prostor mešity) a raně křesťanské umění (Dura-Európos). Od 8. století ve sféře islámského umění.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: ázerbájdžánské výtvarné umění, islámské výtvarné umění, mongolské výtvarné umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: