aramejský jazykAramejština – náleží mezi semitské jazyky. Úřední jazyk západní části perské říše v 6.–5. století př.n.l. Mluvili jím i Židé po návratu z babylónského zajetí (6. století př.n.l.), jsou jím psány též některé části Bible. Zbytky aramejských dialektů (novosyrština, asyrština) se zachovaly ve značně změněné podobě v některých částech Iráku, Libanonu a Zakavkazska.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 9. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Aramejci, aramejská literatura, Bible, foiničtina, Gemara, hebrejský jazyk, semitské jazyky, syrská literatura starověká, syrský jazyk, Talmud, targúmy.

Reklama: