syrský jazykSyrština – patří k semitským jazykům, původní název aramejštiny, dnes v užším smyslu název nejdůležitějšího aramejského dialektu (původní dialekt města Edessy a okolí v jihovýchodním Turecku), dodnes se udržel v literatuře a liturgii aramejských křesťanů v Íránu, Iráku a Sýrii. Má bohatou literární tradici zejména v 5.–17. století, tři druhy písma (starší estrangelo a mladší nestoriánské a jakobitské), v lexiku mnoho středoperských a řeckých slov, mluví jím asi 150 tisíc lidí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 3. 10. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: syrská arabská literatura.

Reklama: