foiničtinaSemitský jazyk příbuzný aramejštině a hebrejštině, známý z 1. tisíciletí př.n.l. z nápisů v jižní Sýrii a Palestině a z glos a jmen v řeckých a klínopisných textech. V důsledku foinické kolonizace se foiničtina rozšířila i do dalších oblastí, zejména do severní Afriky (Kartágo), kde proběhl její další vývoj. Pozůstatky foiničtiny jsou dochovány v maltštině.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 28. 8. 2006
Autor: -red-

Reklama: