Süleyman I. Kanuni



Biografie

[Sílejman Kanuny, tj. Zákonodárce], *27.4.1495 – †6.9.1566, též Soliman I., v evropské literatuře zvaný též Nádherný, turecký sultán od 1520; syn Selima I. Yavuze. Za jeho vlády dosáhla osmanská říše největšího rozsahu a moci. Vedl osobně 13 tažení proti habsburské říši, Benátkám a Persii. V roce 1534 dobyl Bagdád a mírem v Amasyi v roce 1555 si vynutil odstoupení celého Iráku a Ázerbájdžánu. Roku 1529 ovládl Alžírsko a v roce 1530 Rhodos, čímž začal vzestup turecké námořní moci. V roce 1538 dobyl Aden a Jemen, roku 1551 Tripolsko a ve spojení s Francií vedl úspěšné boje s Benátčany v Jónském moři. Roku 1532 neúspěšně obléhal Vídeň, ale po pádu Budy v roce 1541 se zmocnil střední části Uher. Unifikoval dosavadní zákony v jednotný kodex (kanunname), upravující správní, finanční a vojenské řízení osmanské říše, vojensko-lenní systém, postavení provincii a povinnosti rolnictva. Zemřel při obléhání uherského Szigetváru.



Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 7. 2020
Autor: -red-

Reklama: