RhodosRodos, latinsky Rhodus, italsky Rodi největší ostrov v souostroví Dodekanesos v Egejském moři, u jihozápadního pobřeží Turecka, 1398 km2, 67000 obyvatel (v roce 1971), administrativní středisko město Rhodos. Hornaté zalesněné vnitrozemí až 1215 m n.m., středomořské podnebí. Vývoz vína, jižního ovoce, mořských hub. Turistický ruch. – Rhodos byl obchodním a kulturním střediskem již v mykénské době. Koncem 2. tisíciletí př.n.l. jej osídlili Dórové, 408 př.n.l. se spojily obce na Rhodosu a založily společný stát a město Rhodos. Za helénismu byl Rhodos jedním z nejvýznamnějších obchodních a kulturních středisek. Do roku 1306 byl Rhodos součástí byzantské říše, do roku 1522 državou johanitů a sídlem velmistr. V období let 1522-1911 pod nadvládou Turků, od roku 1912 italskou kolonií. Na základě mírové smlouvy s Itálií v roce 1947 připadl Řecku. – Z uměleckých památek vzniklých na Rhodosu byl nejvýznamnější tzv. kolos rhodský, Héliova socha vytvořená Charétem z Lindu, vztyčená na paměť úspěšné obrany Rhodosu proti Démétriovi I. Poliorkétovi v roce 304 př.n.l., považovaná za jeden ze sedmi divů světa (zničena roku 227 nebo 226 zemětřesením), v době helénismu byla na Rhodosu vytvořena významná sochařská díla: Farneský býk, Láokoón a Niké Samothrácká.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 13. 10. 2004
Autor: -red-

Odkazující hesla: Dodekanesos, Hélios, Jan III. Dukas Vataces, Johanité, pucolán, Süleyman I. Kanuni.

Reklama: