trácké výtvarné uměníVýtvarný projev tráckých kmenů, které v 2. polovině 2. tisíciletí př.n.l. osídlily Balkánský poloostrov na východ od řek Moravy a Vardaru. Od začátku se trácké výtvarné umění rozvíjelo pod vlivem maloasijských vzorů, od 1. tisíciletí př.n.l. přijímalo i vlivy mykénské (kupolové hroby) a později řecké klasické kultury a souběžně po celou dobu svého dalšího trvání bylo ovlivňováno kulturou stepních kmenů, zejména Skytů, a umění perské říše. Největší rozkvět tráckého výtvarného umění spadá do 4. století př.n.l. Za makedonské vlády se trácké výtvarné umění stalo součástí helénistického světa, později přejalo zejména prostřednictvím tráckého kmene Dáků, který obýval severní území (dnešní Rumunsko), podněty keltského umění a dožívalo jako provinciální římské umění. Pro trácké výtvarné umění je charakteristická statičnost (na rozdíl od skytského umění), expresivita a umělecký postup rozkladu přírodních tvarů v základní prvky jejich struktury (odlišný od ideálů řeckého umění). Těžištěm tráckého výtvarného umění bylo umělecké řemeslo, zvláště pak šperk, kultovní předměty a dekorativní součásti kodských postrojů s figurálními výjevy (zvěrné motivy – medvěd, vlk, kůň, gryf) a expresívním ornamentem, vznikajícím rozkladem zvířecí formy. Převládal nízký reliéf s rytými a gravírovanými liniemi a s důrazem na detail (podobně jako sarmatské umění akcentující detail barevnosti emailu a drahých kamenů). Vrcholná díla tráckého výtvarného umění směřovala k monumentalitě překračující meze zvěrného stylu.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 19. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: bulharské výtvarné umění, pravěké umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: