TrákovéIndoevropské kmeny v Trácii, tj. na území dnešního Bulharska, severovýchodního Řecka a evropské části Turecka. Trákové vytvořili charakteristickou kulturu doby bronzové, potom se dostali stejně jako příbuzní Dákové do styku s řeckými městy. Ve 4. století př.n.l. pod makedonskou nadvládou (vznik měst Filippopolis, dnešní Plovdiv), později na jejich území římské provincie. V 6. až 7. století byli asimilováni Slovany a Protobulhary. Podíleli se na etnogenezi Rumunů.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 17. 5. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: antické výtvarné umění, Bulhaři, Bulharsko, Burgas, Dákové, Frýgové, Kimmeriové, Nesebăr, Rumunsko, Samothraké, Sedmihradsko, trácké výtvarné umění.

Reklama: