antické výtvarné uměníAntické Řecko / Antický Řím
Umění národů antického světa, zejména starověkého Řecka a římské říše, v širším smyslu i umění Etrusků, Skytů, Tráků, Keltů, Iberů, Parthů, obvykle i předřeckého umění egejské a umění předetruské Itálie. Autonomní obsah těchto umění zpravidla závisí na formách umění řeckého, vytvořených v archaickém a klasickém období, kdežto helénistické umění přineslo jen málo nových principů. Konec vývoje antického výtvarného umění se obvykle klade do období pádu říše západořímské, ale raně křesťanské a podobně i byzantské umění jak v Řecku, tak v Itálii (Ravenna) navazuje na pozdně antické výtvarné umění, takže předěl je možno položit až do 6.–7. století. Podobně i umění předrománské a románské, přes odmítání pohanského obsahu, rozvíjí antické formální dědictví. Znovuobjevení antického výtvarného umění jako ideálního vzoru představuje humanismus a renesanci, naproti tomu klasicismus redukuje antické výtvarné umění pouze na formální akademický styl.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 27. 2. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: bulharské výtvarné umění.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: