EtruskovéStarověk
Starověký národ žijící na území dnešního Toskánska v Itálii. Jeho vývoj lze sledovat od 9.–8. století do 4.–3. století př.n.l., kdy počala jeho rychlá romanizace. Ze severních oblastí byl již dříve vytlačen Kelty. Výklad o maloasijském nebo domácím původu Etrusků (villanovská kultura) je diskusní, právě tak není rozluštěn jejich jazyk (písmo řeckého původu). Kulturní rozkvět v 6. století př.n.l. byl podmíněn, kromě řeckého a jiného vlivu, rozvojem měst (federace) s vyspělou architekturou (opevnění, mosty, kanalizace), řemeslem a obchodem (etruské výrobky se dostaly až do Čech). Etruskové na čas ovládli i Řím, velkou úlohu mělo náboženství. Příslušníci vládnoucí vrstvy byli pohřbíváni ve velkolepých hrobkách.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 1. 2. 2020
Autor: -red-

Odkazující hesla: Adria, antické výtvarné umění, Arezzo, Capua, divinace, haruspex, Itálie, Italikové, Kampánie, klenba, Korsika, Krotón, Pompeje, Řím, římská říše, Toskánsko, Tumulus.

Reklama: