Korsika

MapaOstrovy
[Korzika], francouzsky Corse – ostrov v severozápadní části Středozemního moře severně od Sardinie, 8680 km2, 247300 obyvatel (1988), mluvících italským dialektem. Hornatý ostrov (Monte Cinto, 2706 m n.m.), s členitým západním pobřežím. Portský záliv s přírodními rezervacemi na západním pobřeží je součástí světového přírodního a kulturního dědictví UNESCO. Středomořské podnebí, na pobřeží subtropická vegetace, ve vyšších polohách kaštany a horské pastviny, macchie, cist, žlutý janovec, modřenec chocholatý a Pancratium illyricym (vyskytuje se pouze na Korsice a na Sardinii). Chov ovcí a ústřic. Pěstuje se olivovník, citrusy, vinná réva. Asi 300 km železnic. Turistický ruch. Korsika se člení na dva francouzské departementy: Corse-du-Sud (středisko Ajaccio) a Haute-Corse (středisko Bastia). Ve starověku osídlena kmeny iberského, ligurského a keltského původu. Pobřeží ostrova bylo od 1. tisíciletí př.n.l. obchodně využíváno Féničany, 564 př.n.l. založili Řekové město Alalia. Do bojů o Korsiku zasáhli Etruskové, Kartágo a Syrakusy. V období 260–162 př.n.l. ovládli ostrov Římané. Korsika byla součástí provincie Sardinie, za císařství byla zřízena vlastní správa. V letech 469–534 součást říše Vandalů, pak byzantské, od 7. století pod vlivem Langobardů. Od 8. století útoky arabských pirátů, před nimiž se obyvatelstvo stahovalo do vnitrozemí. V 9.–10. století Arabové vytlačováni pisánským a janovským loďstvem. Korsika byla formálně od roku 1078 pod svrchovaností papežů, kteří správu ostrova svěřili arcibiskupům v Pise. O Korsiku pokračoval boj mezi Pisou a Janovem. Roku 1296 papežové udělili Korsiku v léno králům Aragonu, ale do roku 1347 ovládli ostrov Janované. Od roku 1396 se Korsika několikrát dočasně dostala pod francouzskou správu. V 18. století na ostrově hnutí za nezávislost, vedené místními rody (Paoli). V období 1755–69 ovládal většinu ostrova P. Paoli. Janovská republika prodala roku 1768 Korsiku Francii, která Paoliho hnutí potlačila. Bylo obnoveno s podporou Britů za francouzské buržoazní revoluce konce 18. století. V letech 1794–1796 a 1814–1815 byla Korsika pod vojenskou kontrolou Britů. Za 2. světové války 1942 obsazena italským a německým vojskem, roku 1943 osvobozena za účasti ozbrojených sil odporu. Dne 24.5.1958 byla Korsika obsazena výsadkem vzbouřených jednotek francouzské koloniální armády v Alžírsku.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 15. 12. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Ajaccio, Alfons I. (V.), Corse, Corse-du-Sud, Etienne François de Choiseul, Haute-Corse, Jakub II., Kartágo, Ligurské moře, Monte Cinto, Monte Cinto, muflon, Paoli, Pisa, Středozemní moře, vendeta.
Reklama: