Janov

MapaMěsta a obce
Italsky Genova – krajské a provinční přístavní město v Itálii v Ligurii u Janovského zálivu. 762900 obyvatel (1981). Přední italské průmyslové středisko. Průmysl ocelářský, loďařský, strojírenský, dopravních prostředků, ropy, papírenský, plastických hmot. Dopravní křižovatka (přístav, dálnice, železnice, letiště). Středověké paláce a kostely. Rodiště Kolumbovo a Mazziniho. Univerzita (založena 1243) a jiné vysoké školy. Ve starověku obchodní centrum kmene Ligurů, od konce 3. století př.n.l. bylo město pod vlivem Říma. Roku 205 př.n.l. byl zničen Kartaginci. Ve 2. století př.n.l. Římany obnoven. Roku 641 dobyt Langobardy, v 9. století Franky. Středisko markrabství, od poloviny 11. století námořní republikou. Po odražení arabských útoků soupeřil Janov s Pisou o Sardinii a Korsiku. Zřídil faktorie ve východním Středomoří, ovládl postupně černomořský obchod (Kaffa a další základny Janovanů v Černém moři do 15. století), podílel se na křížových výpravách do Palestiny. Janovské rody Fieschi a Grimaldi patřily k představitelům strany guelfské, rody Doria a Spinola strany ghibellinské. Roku 1241 bylo poraženo loďstvo Janova sardinským králem Enziem. V konkurenčním boji Janova s benátskou republikou o východní trhy byli Janované spojenci Palaiologovců proti latinskému císařství. V roce 1284 porazili pisánské loďstvo u Melorie a do 1300 ovládli Korsiku. Roku 1339 byl v janovské republice zřízen úřad dóžete. Rivalita Janova a Benátek vyvrcholila v letech 1378–1381 válkou o Chioggiu, které se účastnily další státy (na straně Janova Uhry a Habsburkové, na straně Benátek Viscontiové a Kypr). Ve válce bylo janovské loďstvo zničeno. Ve 14.–15. století došlo k poklesu moci janovské republiky. Několikrát byla ovládnuta francouzskými králi a milánskými vévody, roku 1528 obnovil admirál G. A. Doria oligarchickou republiku, 1566 ztratila ostrov Chios. V roce 1768 ztratil Janov Korsiku. Napoleon Bonaparte zřídil v Janově v roce 1797 demokratickou Ligurskou republiku, kterou 1805 připojil k Francii. Od 1815 byl Janov součástí sardinského království (od 1861 Itálie). Od 19. století je významným střediskem italského dělnického hnutí.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 8. 2005
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfons I. (V.), Atlantský oceán, Benátská republika, Chajruddín Barbarossa, Jan Fyt, Korsika, Kyperské království, Liguria, Paoli, Paolo della Stella, Pieter Boel, Středozemní moře, Vahran.

Sdílet: Facebook Twitter


Reklama: