Kyperské královstvíStátní útvar 1192 – 1489 vytvořený po skončení 3. křížové výpravy. Po vyhnání křižáků z Palestiny (pád Akkonu 1291) představovalo Kyperské království jediný opěrný bod pro západoevropské feudály a kupce ve východním Středomoří. Královská moc byla v rukou rodu Lusignanů. Ve 14. století bylo Kyperské království nejvýznamnějším centrem obchodních styků mezi východem a západem. Obchodníci, zejména janovští a benátští kupci, dostávali četná královská privilegia. Od 12. století propukala povstání místního obyvatelstva proti útlaku (největší v roce 1426). Po porážce od mamlúckého Egypta upadlo Kyperské království roku 1426 do egyptské závislosti. Roku 1489 se království stalo fakticky benátským protektorátem, v roce 1489 abdikovala kyperská královna K. Cornaro a Kyperské království se stalo majetkem Benátek.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 24. 1. 2019
Autor: -red-

Odkazující hesla: Nicosia.