SardinieOstrovy

[Sardýnye], italsky Sardegna – italský ostrov ve Středozemním moři, západně od Apeninského poloostrova 23813 km2, 1,6 milionu obyvatel (1993) středisko Cagliari. Pobřeží málo členité. Hornaté vnitrozemí s nejvyšším masívem Gennargentu (hora La Marra, 1834 m n.m.). Nížina Campida odděluje jihozápadní část ostrova. Podnebí středomořské suché. Pěstuje se vinná réva, olivy, jižní ovoce, obilniny, tabák. Chov ovcí. Rybolov (sardinky, tuňáci). Těží se rudy železa a neželezných kovů. Průmysl hutnický, chemický, stavebních hmot, textilní. Původní obyvatelstvo, patřící asi k iberským kmenům zanechalo po sobě megalitické stavby zvané nuraghi (přibližně z 2. tisíciled př.n.l.). Ve 14.–13. století př.n.l. styky s krétsko-mykénskou civilizací, ve 13.–12. století př.n.l., foinická kolonizace, která se od 6. století př.n.l. střetávala s kolonizací řeckou (mocenská rivalita mezi Kartágem a Massilií; dnes Marseille) Kolem 236 př.n.l. ovládli Sardinii Římané; 445 n.l. byla dobyta Vandaly, 543 připojena k byzantské říši. V 9. století za arabských útoků se osamostatnily na Sardinii bývalé byzantské judikáty (správní jednotky) jako feudální státy s vlastním právem a kulturou (Arborea, Cagliari, Logudoro, Gallura). V bojích o Sardinii ovládli její pobřeží dočasně Arabové, v 11. století městské republiky Janov a Pisa. Formálně byla Sardinie podřízena papežem arcibiskupům z Pisy. Ve 13. století se pokusili dobýt Sardinii ve spojení s Janovem Štaufové. Roku 1238 ji Fridrich II. udělil jako království svému synovi Enziovi. Od konce 13. století byla Sardinie cílem aragonské expanze, podpořené dočasně papežem Bonifácem VIII. (v roce 1295 bylo udělení v léno). Aragonci se postupně do roku 1421 zmocnili celé Sardinie. Autonomie Sardinie byla zrušena roku 1478 a Sardinie se stala španělským místokrálovstvím. Roku 1714 mírem utrechtským připadla Sardinie Rakousku. V roce 1717 se na ostrově vylodila španělská vojska Filipa V., londýnskou smlouvou z roku 1718 však byla Sardinie odevzdána vévodům savojským a povýšena na království. Od roku 1861 je Sardinie součástí Itálie, v roce 1948 získala autonomní postavení.Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 31. 3. 2024
Autor: -red-

Odkazující hesla: Alfons I. (V.), Cagliari, foinická kolonizace, foinické výtvarné umění, Gherardésca, italsko-rakouská válka 1859, Jakub II., Kartágo, katalánský jazyk, Korsika, Pisa, Sidón, Středozemní moře, tofet.

Reklama: