foinická kolonizaceStarověk
Zakládání obchodních osad a přístavů Foiničany ve Středomoří. Ve 2. tisíciletí př.n.l. vznikly první foinické obchodní osady na Kypru (Kitión); největšího rozmachu dosáhla foinická kolonizace až po 1000 př.n.l. Hlavní opěrné body na africkém pobřeží v Egyptě a Tunisu (Kartágo založeno snad 814, původně kolonie Tyru), další obchodní kolonie na Sicílii, v jižní Itálii, na Maltě, Sardinii, na jižním pobřeží Francie a snad i na pobřeží Španělska; ovládnutí Gibraltaru. Předpokládají se obchodní cesty Foiničanů i k vzdáleným cílům (západní pobřeží Afriky). Zčásti měla foinická kolonizace pouze krátkodobý charakter, některé kolonie se však posléze staly důležitými hospodářskými a politickými centry (Kartágo).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 21. 9. 2006
Autor: -red-

Odkazující hesla: kolonie, Nekó II..

Reklama: