Karel I. VelikýŠlechta
*2.4.747 – †28.1.814, od roku 768 franský a od roku 774 langobardský král, od roku 800 římský císař, syn Pipina III. Vládu nastoupil se svým bratrem Karlomanem, na krále byli oba korunováni papežem za otcova života roku 754 v Saint-Denis. Po Karlomanově smrti roku 771 se stal Karel I. Veliký jediným vládcem franské říše. Roku 774 dobyl království Langobardů (severní a střední Itálie). V roce 778 vedl neúspěšnou výpravu na Pyrenejský poloostrov (smrt markraběte Rolanda v průsmyku Roncesvalles), v dalších výpravách do roku 801 rozšířil území franské říše až k Ebru (španělská marka). Od roku 772 vedl 33 let války za podrobení a christianizaci Sasů (v oblasti mezi Rýnem a Labem). Uzavřel spojenectví s Obodrity, donutil k odvádění poplatků Dány a slovanské kmeny na východní hranici říše. Roku 788 dobyl Bavorsko, v letech 791-796 porazil Avary a zřídil panonskou marku. Expanzívní cíle franské říše byly ideologicky vyjádřeny jeho programem renovatio imperii (obnova císařství, obnova římské říše). V roce 800 byl v Římě papežem korunován. V letech 803 až 812 válčil s Byzancí o převahu v Jaderském moři (benátské laguny, Dalmácie). Boj skončil kompromisem, Byzanc si udržela pobřežní území a uznala Karla I. Velikého za císaře. Integrita franské říše byla za Karla I. Velikého upevněna rozšiřováním hrabské soustavy a jednotného ekonomického a mincovního systému, vydáváním kapitulárií (zákonných nařízení) pro celé území říše a spojením panovnické moci s církví. Karel I. Veliký podporoval obnovu školství a vědy (Alkuin z Yorku, Pavel Diakon), za jeho vlády nastal rozkvět dvorského a církevního umění (karolínská renesance).

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 25. 5. 2016
Autor: -red-

Odkazující hesla: Acciajuoli, Benátská republika, Cáchy, církevní stát, Francie, franská říše, Holštýnsko, Karloman, Karlovci, karolínské výtvarné umění, Münster, německé výtvarné umění, Německo, Notker Balbulus, Oranžsko, Panonie, Paulus Diaconus, Pipin III. Mladší (Menší), Pipinovci, předrománské výtvarné umění, Rakousko, renovatio imperii, sálský zákon, saské války, středověká latinská literatura, Tassilo III. z dynastie Agilolfingů, Theoderich I. Veliký, Theodulf Orleánský, Toulouse, Trebur, východní marka, západofranská říše.

Sdílet: Facebook Twitter

Reklama: