karolínské výtvarné uměníVýtvarné umění
Dvorské a církevní umění říše Karla I. Velikého, programově rozvíjející ideu renovace římského impéria a představující antickou tradicí a byzantským uměním výrazně ovlivněnou syntézu různých západoevropských uměleckých proudů. Návaznost na antické vzory se uplatnila zejména v architektonickém tvarosloví, typech a technikách a v opětném zavedení figurálních motivů (zvláště v drobné plastice a reliéfu). Architektura zahrnuje zejména falce a paláce (Cáchy, Ingelheim), kláštery (Sankt Gallen), bazilikální dispozice s pravoúhlým závěrem nebo třemi paralelními apsidami, ojediněle i centrály (oktogonální palácová kaple v Cáchách, kaple v Germigny-des-Prés), nově se objevila krypta pod vyvýšeným chórem, předsíň, ochoz a od 9. století dvouvěžové západní průčelí (Autun, Auxerre), v interiérech převažovala plošná výzdoba ovlivněná ravennskými vzory – nástěnné malby v kryptě Saint-Germain v Auxerre, mozaiky v kopulích v Cáchách (Kristus mezi 24 apokalyptickými starci) a v Germigny-des-Prés. Vrcholným projevem antikizujícího sochařství je drobná plastika (slonovina, zlatnictví) – východisko pro monumentální románské sochařství, rozvíjející se knižní malba, charakterizovaná vědomým přejímáním antických principů zobrazovala zejména evangelisty, postavy panovníků, náboženské výjevy, iniciály a ornamentální bordury, ožívala obvykle čistá nelomená barva, zlato a stříbro, objevila se i perokresba, knižní malba byla soustředěna do skriptorií , která reprezentovala jednotlivé malířské školy, například Mety, Remeš (Utrechtský žaltář), Tours (Bible z Fleury, Bible Karla Holého), Saint Denis, Sankt Gallen, tzv. Godescalkova skupina (Evangeliář abatyše Ady) a palácová škola (Cášský evangeliář), zlatnictví reprezentují kromě drobné plastiky zejména knižní vazby tepané a tlačené ve vysokém reliéfu (Codex aureus), paliotto z milánského kostela San Ambrogio a relikviářová socha Sainte-Foy v Conques.

Datum vytvoření: 14. 3. 2000
Datum aktualizace: 12. 3. 2007
Autor: -red-

Odkazující hesla: předrománské výtvarné umění, slovenské výtvarné umění, švýcarské výtvarné umění, vikinské výtvarné umění.

Reklama: